Gözlem Marka Patent Ofisi Gözlem marka patent ofisi olarak İstanbul’un birçok ilçesine marka tescil, marka patent, telif hakkı, tasarım tescil hizmeti vermektedir. https://www.gozlempatent.com.tr/ tr Technical Service NF Teknoloji NF Teknoloji Marka Başvuru Süreci Nasıl İşliyor ?https://www.gozlempatent.com.tr/marka-basvuru-sureci-nasil-isliyor.htmlMarka Başvuru Süreci Nasıl İşliyor ? ...

Marka Tescil Noksan ödemesi için 2 aylık yasal süresi bulunduğundan, yasal süre içerisinde yapılmayan ödemelerde herhangi bir hak iddia talep edilemiyor. İlgili ödeme tebliğ olduğu gün başlamakta olup, ödemeyi ne kadar kısa zamanda yaparsanız, belgeniz o kadar kısa sürede size gönderiliyor.

Markaya itiraz ya da ret kararı verilirse

Markanıza itiraz gelmesi ya da Kurum kararına itiraz etmenin ortalama süresi en az 8-9 ay. Şayet 2.kez bülten itirazı yapılması durumunda markanız TÜRKPATENT kurumunun en üst karar organı olan YİDK’ye sevk ediliyor. Buradan ortalama karar çıkması başvuru ile sonuçlanması arasında ortalama 13-15 aylık zamana tekabül etmektedir.

Tescil belgeleri mail yoluyla gönderiliyor

Yeni adıyla TÜRKPATENT Kurumu tüm ‘tescil belgelerini’ mail yoluyla ilgili kişi/firmaya göndermektedir. Kargo yoluyla yapılan gönderiler TÜRKPATENT Kurumu tarafından kaldırıldı. Fiziki evrak gönderimin kaldırılmasındaki temel sebep kargonun kaybolması, ulaşmaması, yıpranması ve tekrarı halinde ekstra ücret talep edilmesidir.

Online ortamdan gönderilen ‘Tescil Belgesi’nde bu işlemlerinin hiçbirine gerek duymaksızın hızlı, güvenilir ve kullanışlı şekilde başvuru sahiplerine ulaştırılmaktadır.

]]>
Marka devri nasıl yapılır ?https://www.gozlempatent.com.tr/marka-devri-nasil-yapilir.htmlMarka devri nasıl yapılır ? ...

Tam devir ve kısmi devir nedir?

Yukarıdaki örnekten devam edecek olursak, markanın tüm sınıfları üzerinden devir yapılması durumunda ‘TAM DEVİR’ olarak kayıtlara geçirilir. Şayet yalnızca 41 ve 43 sınıfın devir edilmesi halinde ‘’KISMİ DEVİR’’ uygulanır. Markayı devir alan ve devrenin bu konuda mutabık olması gerekiyor. Devir alan kişi markanın tüm ve sınıf emtiasını aldığını düşünebilir.

Noter’ten sonra süreç nasıl işliyor

Noter üzerinden yapılan devrin ardından işleminiz bitmiyor. Marka Devir Sözleşmesini, Türk Patent Kurumunun kayıtlarına yansıması gerekiyor. Şayet noter üzerinden yapılan devir sözleşmesi TÜRKPATENT kurumunun kayıtlarına yansıtılmazsa yapılan devir işleminin hukuki bir karşılığı olmuyor. Markayı Devir alan kişi veya firma Noter üzerinden yapılan sözleşmeyi ilgili kuruma iletmesi ve aynı zamanda harç bedelini ödenmesi gerekmektedir.

Devir için yetkili kurum: türkpatent

Harç ücretinizle birlikte Noter satış sözleşme evraklarınızı TÜRKPATENT Kurumu kayıtlarına işletmeniz gerekiyor. Ortalama devir işlem süresi 4 ile 6 hafta arasında değişebiliyor. Talebiniz devir uzmanları tarafından titizle inceledikten sonra, devir yapıldığına dair resmi bir yazı alıyorsunuz.

Marka tescil belgesi gönderilmiyor

Devir işleminin gerçekleştiğine dair yazıdan sonra ‘Marka Tescil Belgesi’ gönderilmiyor. Marka devir alan müşterilerimiz eğer isterse –ekstra ücret- ödeyerek ‘Marka Tescil Belge’ talebinde bulunabilir. Herhangi aksaklık yaşamak istemiyorsanız alanında uzman Vekil firmalarla çalışmanızı tavsiye ederiz.

Not: Ayrıca tescilli bir markanın devri sırasında, devredenin aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olan ve benzer mal veya hizmetler için tescilli başka markaları bulunuyorsa bu markaların da devredilmesi gerekir.

]]>
Marka Tescili Neden Önemlidir ?https://www.gozlempatent.com.tr/marka-tescili-neden-onemlidir.htmlMarka Tescili Neden Önemlidir ? ...

Özellikle bir şirketin markasını marka olarak tescil ettirmesinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Zaten başka bir şirket tarafından kullanılıyorsa, hiç kimse ismini tanıtmak için zamanını harcamak istemez.

Marka tescilinin önemi, tahmin edebileceğinizden çok daha fazladır. Bunun temel nedeni, çoğu şirketin, ürünlerini rakiplerinin rakiplerinden ayıran bir faktörü olarak ticari markaları kullanmanın önemini fark etmesine rağmen, herkes bunları kayıt yaparak korumanın önemini takdir etmiyor.

Atamalarınızı kaydettirmek, başkalarına aynı veya kafa karıştırıcı şekilde benzer bir ticari marka altında aynı veya çok benzer ürünlerin satılmasını yasaklama hakkını verir. Haklarınızın ihlal edilip edilmediğini, insanların işaretinizi bir başkasıyla, başka bir şirketin kullandığı ile benzer şekilde karıştırması durumunda anlayacaksınız.

Bu nedenle, ürünlerinizi satmaya veya bu işaret altında hizmet vermeye başlamadan önce marka tescili yapmak son derece önemlidir. Bu, müşterilerinizin benzer ürünleri birbirinden ayırt edebileceğine ve hangisinin sizin olduğunu anlayacağına dair güven verecektir.

Tescil, ticari bir fikrinizi, yabancı fikri mülkiyet pahasına yansıtmak isteyen rakiplerin izinsiz kullanımlarından korumanızı sağlayan çok yararlı bir araçtır. Bir marka tescil yaptırarak, markanızı tanıtabilir ve şirketiniz için iyi bir itibar oluşturabilirsiniz.

Bir ticari markayı tescil etmek için, korumaya ihtiyaç duyduğunuz ülkenin Patent Ofisine tescil için başvuruda bulunmanız gerekir. Birçok ülkede bu bağımsız olarak yapılabilir, ancak bir patent avukatı veya bir ticari markanın tescili için başvuruda bulunma konusundaki yardımında uzman tavsiyesi almanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. İsim tescil ekibi size tavsiye, marka kontrolü ve marka tescili ile ilgili diğer yardımlar ve fikri mülkiyet korumanızdaki her türlü desteği sunabilir.

]]>
Neden Marka Tescili ?https://www.gozlempatent.com.tr/neden-marka-tescili.htmlNeden Marka Tescili ? ...

Pazarlama açısından; taklit ya da benzer bir markanın sizin yaptığınız pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinden faydalanmasına ancak markanızı tescille koruyarak engel olabilirsiniz.

Marka değeri açısından; Günümüzde globalleşen ve sınırları ortadan kalkan ticarette markaların kendi değerleri tüm sabit yatırımlardan daha fazla bir değer ifade eder hale geldi. Önümüzdeki yıllarda ülkemizde de marka değerleri bir aktif değer olarak bilançolarda yer almaya başlayacaktır. Bu açıdan tescilli marka, kendi başına ticari bir değerdir.

Alan adları – internet siteleri açısından; com.tr uzantılı bir adres almak istediğinizde alan adı başvurusu sırasında en azından markanızın tescil amacıyla TPK’na başvurusunun yapıldığına dair bilgileri ilgili alan adı sağlayıcıya göndermeniz gerekmektedir. Buna ek olarak, Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklik ile sermaye şirketlerinin web sitesi yaptırmaları yasal olarak zorunludur.

Diğer kalite ya da yönetim sistemleri açısından; TSE belgesi alma, özellikle yurt dışı fuar destekleri alma ya da kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılımcı olarak girme teşebbüsünde bulunduğunuzda, markanızın tescilli olması mutlak bir gereklilik olarak karşınıza çıkacaktır.

]]>
Marka Tescilihttps://www.gozlempatent.com.tr/marka-tescili.htmlMarka Tescili ...

Marka Tescil Nedir?

Bir işletmenin mal veya hizmetini diğer işletmenin mal veya hizmetinden ayıran her türlü sözcük, şekil, harf, sayı ile malların veya ambalajlarının biçimi gibi görme duyusu ile algılanabilen işaretler veya bunların kombinasyonundan oluşan işarete marka denir.

Neler Marka Tescili Olabilir?

Kişilerin isimleri, sloganlar, şekiller, sayılar ve her türlü işaret marka tesciline konu olabilir.

Marka Tescil Kriteri

Marka tescilinde en önemli unsur markaya konu olan işaretin ayırt ediciliğidir. Ayırt edicilik marka tesciline konu olan isim, işaret veya şeklin diğer mal ve hizmetlerden bariz bir şekilde farklı olması kriteridir. Tüketicinin ayırt etme kabiliyetini kaybetmesine neden olmayan markaların ayırt edici olduğu kabul edilir.

Marka Tescil

Marka Tescili Nerede/Nasıl Yapılır?

Marka tesciliişlemi, Gözlem Marka & Patent Ofisimiz aracılığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) nezdinde yetkili vekil tarafından yapılır. Tescil sürecinin olumlu sonuçlanması ve ihtiyaç duyulan tescil sınıflarının doğru tespiti için firmamızın sahip olduğu araştırma, takip ve bilgi birikimi sayesinde olası riskleri ön görerek olumsuz sonuçlanacak marka başvurularından kaçınmaktayız.

Marka tescilinde koruma, tescil başvurusunun yapıldığı gün saat ve dakika itibariyle başlar.

Kimler Marka Tescil Başvurusu Yapabilir?

Tüzel kişilik sahibi olanlar ile Türkiye’de yerleşik adres beyan edilebilen herkes marka tescil başvurusu yapabilir.


Marka Tescilinin Koruma Süresi?

Marka tescilinin koruma süresi başvuru tarihi itibariyle 10 yıldır. Koruma süresinin bitimine 6 ay kalan markalar için TPMK’na yenileme başvurusu yapılarak marka tescilinin koruma süresi 10 yıllık periyotlar halinde uzatabilirler.

]]>
Ses Markasıhttps://www.gozlempatent.com.tr/ses-markasi.htmlSes Markası ...

Ses Markası Nedir?

Ses markası tescili ile işletmelerin yada bireylerin herhangi bir melodi, ritim, sesli slogan, jingle veya reklam müziğinin tesciline imkan tanınmaktadır. Bu sayede ses markası tescili ile özellikle radyo, televizyon, internet, ses kaynakları vb. yöntemler kullanılarak yayınlanan ve kurumsal kimliğinizi yansıtan ses kaydının tarafınızdan hak sahipliği talep edilerek ses kaydının tescili mümkün kılınmaktadır.

Ses Markası tescilinde, ses markasına ait verinin elektronik ortamda dinlemeye ve saklamaya elverişli kaydının Türk Patent ve Marka Kurumuna sunulması gerekir. Başvuru anında ses markasının nota ile gösterimin mümkün olduğu hallerde bu gösterimi de başvuruyla birlikte sunulabilir.

]]>
Tanınmış Markahttps://www.gozlempatent.com.tr/taninmis-marka.htmlTanınmış Marka ...

Tanınmış Marka Nedir?

Tanınmış Marka, toplumun geneli tarafından bilinen ve markanın aktif olarak kullanıldığı mal ya da hizmetin ötesinde tanınmışlık seviyesine ulaşmış olan markadır.

Tanınmış Markalar; toplumun geneli tarafından bilinen ve diğer markaların aksine sadece tescil edildiği sınıflarda değil tüm Nice sınıflarında korunmasında yarar olan markalardır. Tanınmış markaların (Coca Cola, Pepsi, Mercedes, Audi, Google vb.) faaliyet / hizmet sınıfları dışında başkası tarafından tescili mümkün değildir.

Tanınmış marka başvuru ve tescil kriterleri Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından belirlenmektedir. Tanınmış marka başvurusunda tanınmışlık ispatı oluşturacak her türlü belgenin TPMK`na sunulması gerekmektedir.

]]>
Coğrafi İşarethttps://www.gozlempatent.com.tr/cografi-isaret.htmlCoğrafi İşaret ...

Coğrafi İşaret Nedir?

Coğrafi İşaret; Belirgin bir özelliği, unvanı ya da başka nitelikleri bakımından köken olarak yer aldığı bir yöre, alan, bölge ya da ulus ile özdeş haline gelmiş bir ürünü belirten isim ya da işaretlere denir.

Coğrafi işaretler, diğerlerinden farklı kılıcı niteliği ile öne çıkan ve yer aldığı alan veya bölge ile özdeşmiş doğal ürünler, maden, tarım el sanatları ile endüstri ürünlerine verilen işaretlere denir.

Şile bezi, Ezine peyniri, Ege pamuğu, Kayseri pastırması, Antep fıstığı, Çorum leblebisi vb.

Menşe Adı: Bu işaretin koruma altına alınmasına konu olan ürünün üretiminde bulunulması, işlenmesi ve diğer yapılan işlemlerinin hepsi, sınırları kararlaştırılmış coğrafi bölgede yapılmak mükellefinde ise bu hususta yer alan işaretlere menşe adı ismi denir.

Mahreç İşareti: Ürünün üretiminde bulunulması, işlenmesi ve diğer işlemlerinden minimum birinin, sınırları kararlaştırılmış coğrafi bölgede yapılması zorunda ise bu hususta yer alan işaretlere mahreç işareti ismi verilir.

Mahreç işaretine konu olan ürünün özelliklerinden en az birinin o yöreden kaynaklanması şartıyla, yöre dışında da üretilebilmesi söz konusudur. Bu üretimde, bulundukları coğrafi bölgeye mahsus olan üretim şekillerinin aynen faaliyet ettirilmesi ve aynı ürün kalitesine sahip olması şarttır.

Bir ürünün işaret şeklinde telaffuz edilmesi adına bir takım aktörleri bulundurması gerekmektedir. Bu aktörler şu şekilde sıralanabilir:

· Belirli bir coğrafya

· Ürün İsmi (İşaret)

· Ürünü farklı kılan niteliğinin bulunması

· Ürünü farklı kılan nitelikler ile coğrafya arasında ilişkisinin bulunması

Gözlem Marka Patent Ofisi olarak Coğrafi İşaret tescilinde size bir telefon kadar yakınız.

]]>
Patenthttps://www.gozlempatent.com.tr/patent.htmlPatent ...

Patent Nedir?

Patent tescili, en genel hali ile toplumun refah seviyesini arttırmak için teknolojik yeniliklerin/buluşların hayata geçirilmesi ve buluşçulara hayata geçirilen teknolojik yenilik/buluşun belli bir süre için tekel hakkı sağlanmasıdır. Özetle patent tescili ile koruma altına alınan buluşlar buluşçusu için 20 yıllık üretim ve/veya lisans verme konusundatekel hakkı oluşturmaktadır.

Dünya üzerinde yeni olup tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilen buluşlar patent tescili korumasından faydalanır. Patenti alınan buluşlar tescil sahipleri için buluşun üretilmesi ve/veya üretimi için lisans verilmesi konularında tekel hakkı oluştururlar.

Patent Kanunu, geliştirilen buluşları, yenilikleri ve AR-GE çalışmalarına ait yöntemler için gerekli korumayı sağlamaktadır.

Patent Ofisi

Patent/faydalı model tescili ile ilgili konularda profesyonel bir servise mi ihtiyacınız var?
İletişim hattımız olan (0555) 550 00 05’i arayın veya info@gozlempatent.com.tr adresinden yazın. 15 yıl boyunca tüm müşterilerimize yaptığımız gibi patent tescil yolculuğunuzda size yardımcı olmak için Gözlem Marka Patent Ofisi temsilcileri ile temas kurabilirsiniz.

Gözlem Marka Patent Ofisi, patent yolculuğunuzda sizinle birlikte yol alır.

]]>
Tasarım Tescilihttps://www.gozlempatent.com.tr/tasarim-tescili.htmlTasarım Tescili ...

Endüstriyel Tasarım Nedir?

Endüstriyel tasarım; bir ürünün bütününün ya da bir kısmının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümüdür.

Bardak, çanta, kıyafet, diş fırçası, mobilyalar, mücevherler gibi hayatın içinde ki ürünler ile sanayide kullanılan birçok ürün de ayırt edicilik ve yenilik vasfına haiz olması durumunda Endüstriyel Tasarım Tescili ile koruma altına alınabilir.

Endüstriyel Tasarımlar; 5 yılda bir ve 4 defa yenilenmek kaydıyla maximum 25 yıl boyunca korunur. Tasarıma konu ürün 25 yıl sonunda anonim hale gelir ve herkes tarafından kullanılabilir.

Endüstriyel Tasarım koruması ülkeseldir. Türkiye’de tescil edilen tasarımların yurtdışında korunması için hangi ülkede koruma talep ediliyorsa o ülke yerel ofislerinde başvuru yapılması gerekmektedir.

]]>
Avcılar Patenthttps://www.gozlempatent.com.tr/avcilar-patent.htmlAvcılar patent ofisi olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Avcılar Patent Ofisi

Avcılar Patent Ofisi, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Patent Tescil başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Patent Başvurusu Öncesi Yapılması Gerekenler

Başvuru yapmadan öncelikle başvuru konusu bir buluş olup olmadığının sorgulanması gerekmektedir. Buluş niteliği taşımayan konular şöyledir,

 • Matematiksel metodlar, teoriler, keşifler buluş konusu değildir.
 • Zihinsel, ticari ve oyunla ilgili planlar ve kurallar (mesela bir dil öğrenme yöntemi, bir iş planı)
 • Edebi eserler, sanatsal eserler ve bilgisayar yazılımları
 • Teknik yönü olmayan bir bilginin derlenmesi ve sunulması
 • İnsanların ve hayvanların vücutlarına uygulanacak tedavi usulleri ve yöntemleri. Tüm bu kapsamdaki konular buluş kapsamında değerlendirilmez ancak yazılımlara patent verilemezken yazılımla çalışan bir cihaza patent verilebilir

Buluş Patent Olarak mı Faydalı Model Olarak mı Tercih Edilmeli?

Başvuru yapmadan Patent ve Faydalı Model hakkında bilgi edinmeniz yararlı olacaktır. İki kavram için Patent Nedir? Yazımıza bakınız

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Avcılar Marka Tescilhttps://www.gozlempatent.com.tr/avcilar-marka-tescil.htmlAvcılar marka tescil firması olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Avcılar Marka Tescil

Avcılar Marka Tescil, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil ve Marka Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Marka Tescili başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Marka Tescil Süreçleri

Tescili istenen marka için, başvuru yapılmadan önce mutlaka uzman bir vekil tarafından ön araştırma yapılmalıdır. Bu araştırma; marka olabilme kriterleri açısından, daha önce tescille korunan markalarla olası benzerlik açısından ve koruma altına alınmak istenen faaliyet alanlarının (sınıflar) tespiti açısından yapılmalıdır.

Ön araştırma süreçleri tamamlanmadan yapılan bir başvurunun direkt Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından reddedilmesi ya da diğer hak sahipleri tarafından yapılacak itirazlarla kolayca reddedilmesi riski vardır. Bu durum başvuru sahibi için para ve zaman kaybına yol açmaktadır.

Marka tescil başvurusu, ön araştırmanın ardından TPMK’na yapılır. TPMK başvuru dosyasını şeklen, benzerlik ve marka olma vasıfları açısından inceleyip kabul eder.

Bu aşamanın ardından markalar bülteninde ilgili markayı 3. Şahısların itirazına açar. İtiraz süresi 2 aydır. Herhangi bir itiraz gelmediği taktirde, belge düzenleme harcı yatırılarak TPMK tarafından yürütülen tescil süreci tamamlanmış olur.

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Bağcılar Marka Tescilhttps://www.gozlempatent.com.tr/bagcilar-marka-tescil.htmlBağcılar marka tescil firması olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Bağcılar Marka Tescil

Bağcılar Marka Tescil, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil ve Marka Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Marka Tescili başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Marka Tescil Süreçleri

Tescili istenen marka için, başvuru yapılmadan önce mutlaka uzman bir vekil tarafından ön araştırma yapılmalıdır. Bu araştırma; marka olabilme kriterleri açısından, daha önce tescille korunan markalarla olası benzerlik açısından ve koruma altına alınmak istenen faaliyet alanlarının (sınıflar) tespiti açısından yapılmalıdır.

Ön araştırma süreçleri tamamlanmadan yapılan bir başvurunun direkt Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından reddedilmesi ya da diğer hak sahipleri tarafından yapılacak itirazlarla kolayca reddedilmesi riski vardır. Bu durum başvuru sahibi için para ve zaman kaybına yol açmaktadır.

Marka tescil başvurusu, ön araştırmanın ardından TPMK’na yapılır. TPMK başvuru dosyasını şeklen, benzerlik ve marka olma vasıfları açısından inceleyip kabul eder.

Bu aşamanın ardından markalar bülteninde ilgili markayı 3. Şahısların itirazına açar. İtiraz süresi 2 aydır. Herhangi bir itiraz gelmediği taktirde, belge düzenleme harcı yatırılarak TPMK tarafından yürütülen tescil süreci tamamlanmış olur.

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Bağcılar Patenthttps://www.gozlempatent.com.tr/bagcilar-patent.htmlBağcılar patent ofisi olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Bağcılar Patent Ofisi

Bağcılar Patent Ofisi, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Patent Tescil başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Patent Başvurusu Öncesi Yapılması Gerekenler

Başvuru yapmadan öncelikle başvuru konusu bir buluş olup olmadığının sorgulanması gerekmektedir. Buluş niteliği taşımayan konular şöyledir,

 • Matematiksel metodlar, teoriler, keşifler buluş konusu değildir.
 • Zihinsel, ticari ve oyunla ilgili planlar ve kurallar (mesela bir dil öğrenme yöntemi, bir iş planı)
 • Edebi eserler, sanatsal eserler ve bilgisayar yazılımları
 • Teknik yönü olmayan bir bilginin derlenmesi ve sunulması
 • İnsanların ve hayvanların vücutlarına uygulanacak tedavi usulleri ve yöntemleri. Tüm bu kapsamdaki konular buluş kapsamında değerlendirilmez ancak yazılımlara patent verilemezken yazılımla çalışan bir cihaza patent verilebilir

Buluş Patent Olarak mı Faydalı Model Olarak mı Tercih Edilmeli?

Başvuru yapmadan Patent ve Faydalı Model hakkında bilgi edinmeniz yararlı olacaktır. İki kavram için Patent Nedir? Yazımıza bakınız

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Bahçelievler Patenthttps://www.gozlempatent.com.tr/bahcelievler-patent.htmlBahçelievler patent ofisi olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Bahçelievler Patent Ofisi

Bahçelievler Patent Ofisi, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Patent Tescil başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Patent Başvurusu Öncesi Yapılması Gerekenler

Başvuru yapmadan öncelikle başvuru konusu bir buluş olup olmadığının sorgulanması gerekmektedir. Buluş niteliği taşımayan konular şöyledir,

 • Matematiksel metodlar, teoriler, keşifler buluş konusu değildir.
 • Zihinsel, ticari ve oyunla ilgili planlar ve kurallar (mesela bir dil öğrenme yöntemi, bir iş planı)
 • Edebi eserler, sanatsal eserler ve bilgisayar yazılımları
 • Teknik yönü olmayan bir bilginin derlenmesi ve sunulması
 • İnsanların ve hayvanların vücutlarına uygulanacak tedavi usulleri ve yöntemleri. Tüm bu kapsamdaki konular buluş kapsamında değerlendirilmez ancak yazılımlara patent verilemezken yazılımla çalışan bir cihaza patent verilebilir

Buluş Patent Olarak mı Faydalı Model Olarak mı Tercih Edilmeli?

Başvuru yapmadan Patent ve Faydalı Model hakkında bilgi edinmeniz yararlı olacaktır. İki kavram için Patent Nedir? Yazımıza bakınız

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Bahçelievler Marka Tescilhttps://www.gozlempatent.com.tr/bahcelievler-marka-tescil.htmlBahçelievler marka tescil firması olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Bahçelievler Marka Tescil

Bahçelievler Marka Tescil, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil ve Marka Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Marka Tescili başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Marka Tescil Süreçleri

Tescili istenen marka için, başvuru yapılmadan önce mutlaka uzman bir vekil tarafından ön araştırma yapılmalıdır. Bu araştırma; marka olabilme kriterleri açısından, daha önce tescille korunan markalarla olası benzerlik açısından ve koruma altına alınmak istenen faaliyet alanlarının (sınıflar) tespiti açısından yapılmalıdır.

Ön araştırma süreçleri tamamlanmadan yapılan bir başvurunun direkt Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından reddedilmesi ya da diğer hak sahipleri tarafından yapılacak itirazlarla kolayca reddedilmesi riski vardır. Bu durum başvuru sahibi için para ve zaman kaybına yol açmaktadır.

Marka tescil başvurusu, ön araştırmanın ardından TPMK’na yapılır. TPMK başvuru dosyasını şeklen, benzerlik ve marka olma vasıfları açısından inceleyip kabul eder.

Bu aşamanın ardından markalar bülteninde ilgili markayı 3. Şahısların itirazına açar. İtiraz süresi 2 aydır. Herhangi bir itiraz gelmediği taktirde, belge düzenleme harcı yatırılarak TPMK tarafından yürütülen tescil süreci tamamlanmış olur.

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Bakırköy Marka Tescilhttps://www.gozlempatent.com.tr/bakirkoy-marka-tescil.htmlBakırköy marka tescil firması olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Bakırköy Marka Tescil

Bakırköy Marka Tescil, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil ve Marka Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

F

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Marka Tescili başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Marka Tescil Süreçleri

Tescili istenen marka için, başvuru yapılmadan önce mutlaka uzman bir vekil tarafından ön araştırma yapılmalıdır. Bu araştırma; marka olabilme kriterleri açısından, daha önce tescille korunan markalarla olası benzerlik açısından ve koruma altına alınmak istenen faaliyet alanlarının (sınıflar) tespiti açısından yapılmalıdır.

Ön araştırma süreçleri tamamlanmadan yapılan bir başvurunun direkt Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından reddedilmesi ya da diğer hak sahipleri tarafından yapılacak itirazlarla kolayca reddedilmesi riski vardır. Bu durum başvuru sahibi için para ve zaman kaybına yol açmaktadır.

Marka tescil başvurusu, ön araştırmanın ardından TPMK’na yapılır. TPMK başvuru dosyasını şeklen, benzerlik ve marka olma vasıfları açısından inceleyip kabul eder.

Bu aşamanın ardından markalar bülteninde ilgili markayı 3. Şahısların itirazına açar. İtiraz süresi 2 aydır. Herhangi bir itiraz gelmediği taktirde, belge düzenleme harcı yatırılarak TPMK tarafından yürütülen tescil süreci tamamlanmış olur.

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Bakırköy Patenthttps://www.gozlempatent.com.tr/bakirkoy-patent.htmlBakırköy patent ofisi olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Bakırköy Patent Ofisi

Bakırköy Patent Ofisi, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Patent Tescil başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Patent Başvurusu Öncesi Yapılması Gerekenler

Başvuru yapmadan öncelikle başvuru konusu bir buluş olup olmadığının sorgulanması gerekmektedir. Buluş niteliği taşımayan konular şöyledir,

 • Matematiksel metodlar, teoriler, keşifler buluş konusu değildir.
 • Zihinsel, ticari ve oyunla ilgili planlar ve kurallar (mesela bir dil öğrenme yöntemi, bir iş planı)
 • Edebi eserler, sanatsal eserler ve bilgisayar yazılımları
 • Teknik yönü olmayan bir bilginin derlenmesi ve sunulması
 • İnsanların ve hayvanların vücutlarına uygulanacak tedavi usulleri ve yöntemleri. Tüm bu kapsamdaki konular buluş kapsamında değerlendirilmez ancak yazılımlara patent verilemezken yazılımla çalışan bir cihaza patent verilebilir

Buluş Patent Olarak mı Faydalı Model Olarak mı Tercih Edilmeli?

Başvuru yapmadan Patent ve Faydalı Model hakkında bilgi edinmeniz yararlı olacaktır. İki kavram için Patent Nedir? Yazımıza bakınız

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Bayrampaşa Patenthttps://www.gozlempatent.com.tr/bayrampasa-patent.htmlBayrampaşa patent ofisi olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Bayrampaşa Patent Ofisi

Bayrampaşa Patent Ofisi, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Patent Tescil başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Patent Başvurusu Öncesi Yapılması Gerekenler

Başvuru yapmadan öncelikle başvuru konusu bir buluş olup olmadığının sorgulanması gerekmektedir. Buluş niteliği taşımayan konular şöyledir,

 • Matematiksel metodlar, teoriler, keşifler buluş konusu değildir.
 • Zihinsel, ticari ve oyunla ilgili planlar ve kurallar (mesela bir dil öğrenme yöntemi, bir iş planı)
 • Edebi eserler, sanatsal eserler ve bilgisayar yazılımları
 • Teknik yönü olmayan bir bilginin derlenmesi ve sunulması
 • İnsanların ve hayvanların vücutlarına uygulanacak tedavi usulleri ve yöntemleri. Tüm bu kapsamdaki konular buluş kapsamında değerlendirilmez ancak yazılımlara patent verilemezken yazılımla çalışan bir cihaza patent verilebilir

Buluş Patent Olarak mı Faydalı Model Olarak mı Tercih Edilmeli?

Başvuru yapmadan Patent ve Faydalı Model hakkında bilgi edinmeniz yararlı olacaktır. İki kavram için Patent Nedir? Yazımıza bakınız

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Bayrampaşa Marka Tescilhttps://www.gozlempatent.com.tr/bayrampasa-marka-tescil.htmlBayrampaşa marka tescil firması olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Bayrampaşa Marka Tescil

Bayrampaşa Marka Tescil, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil ve Marka Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Marka Tescili başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Marka Tescil Süreçleri

Tescili istenen marka için, başvuru yapılmadan önce mutlaka uzman bir vekil tarafından ön araştırma yapılmalıdır. Bu araştırma; marka olabilme kriterleri açısından, daha önce tescille korunan markalarla olası benzerlik açısından ve koruma altına alınmak istenen faaliyet alanlarının (sınıflar) tespiti açısından yapılmalıdır.

Ön araştırma süreçleri tamamlanmadan yapılan bir başvurunun direkt Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından reddedilmesi ya da diğer hak sahipleri tarafından yapılacak itirazlarla kolayca reddedilmesi riski vardır. Bu durum başvuru sahibi için para ve zaman kaybına yol açmaktadır.

Marka tescil başvurusu, ön araştırmanın ardından TPMK’na yapılır. TPMK başvuru dosyasını şeklen, benzerlik ve marka olma vasıfları açısından inceleyip kabul eder.

Bu aşamanın ardından markalar bülteninde ilgili markayı 3. Şahısların itirazına açar. İtiraz süresi 2 aydır. Herhangi bir itiraz gelmediği taktirde, belge düzenleme harcı yatırılarak TPMK tarafından yürütülen tescil süreci tamamlanmış olur.

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Beşiktaş Marka Tescilhttps://www.gozlempatent.com.tr/besiktas-marka-tescil.htmlBeşiktaş marka tescil firması olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Beşiktaş Marka Tescil

Beşiktaş Marka Tescil, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil ve Marka Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Marka Tescili başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Marka Tescil Süreçleri

Tescili istenen marka için, başvuru yapılmadan önce mutlaka uzman bir vekil tarafından ön araştırma yapılmalıdır. Bu araştırma; marka olabilme kriterleri açısından, daha önce tescille korunan markalarla olası benzerlik açısından ve koruma altına alınmak istenen faaliyet alanlarının (sınıflar) tespiti açısından yapılmalıdır.

Ön araştırma süreçleri tamamlanmadan yapılan bir başvurunun direkt Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından reddedilmesi ya da diğer hak sahipleri tarafından yapılacak itirazlarla kolayca reddedilmesi riski vardır. Bu durum başvuru sahibi için para ve zaman kaybına yol açmaktadır.

Marka tescil başvurusu, ön araştırmanın ardından TPMK’na yapılır. TPMK başvuru dosyasını şeklen, benzerlik ve marka olma vasıfları açısından inceleyip kabul eder.

Bu aşamanın ardından markalar bülteninde ilgili markayı 3. Şahısların itirazına açar. İtiraz süresi 2 aydır. Herhangi bir itiraz gelmediği taktirde, belge düzenleme harcı yatırılarak TPMK tarafından yürütülen tescil süreci tamamlanmış olur.

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Beşiktaş Patenthttps://www.gozlempatent.com.tr/besiktas-patent.htmlBeşiktaş patent ofisi olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Beşiktaş Patent Ofisi

Beşiktaş Patent Ofisi, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Patent Tescil başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Patent Başvurusu Öncesi Yapılması Gerekenler

Başvuru yapmadan öncelikle başvuru konusu bir buluş olup olmadığının sorgulanması gerekmektedir. Buluş niteliği taşımayan konular şöyledir,

 • Matematiksel metodlar, teoriler, keşifler buluş konusu değildir.
 • Zihinsel, ticari ve oyunla ilgili planlar ve kurallar (mesela bir dil öğrenme yöntemi, bir iş planı)
 • Edebi eserler, sanatsal eserler ve bilgisayar yazılımları
 • Teknik yönü olmayan bir bilginin derlenmesi ve sunulması
 • İnsanların ve hayvanların vücutlarına uygulanacak tedavi usulleri ve yöntemleri. Tüm bu kapsamdaki konular buluş kapsamında değerlendirilmez ancak yazılımlara patent verilemezken yazılımla çalışan bir cihaza patent verilebilir

Buluş Patent Olarak mı Faydalı Model Olarak mı Tercih Edilmeli?

Başvuru yapmadan Patent ve Faydalı Model hakkında bilgi edinmeniz yararlı olacaktır. İki kavram için Patent Nedir? Yazımıza bakınız

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Beylikdüzü Marka Tescilhttps://www.gozlempatent.com.tr/beylikduzu-marka-tescil.htmlBeylikdüzü marka tescil firması olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Beylikdüzü Marka Tescil

Beylikdüzü Marka Tescil, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil ve Marka Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Marka Tescili başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Marka Tescil Süreçleri

Tescili istenen marka için, başvuru yapılmadan önce mutlaka uzman bir vekil tarafından ön araştırma yapılmalıdır. Bu araştırma; marka olabilme kriterleri açısından, daha önce tescille korunan markalarla olası benzerlik açısından ve koruma altına alınmak istenen faaliyet alanlarının (sınıflar) tespiti açısından yapılmalıdır.

Ön araştırma süreçleri tamamlanmadan yapılan bir başvurunun direkt Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından reddedilmesi ya da diğer hak sahipleri tarafından yapılacak itirazlarla kolayca reddedilmesi riski vardır. Bu durum başvuru sahibi için para ve zaman kaybına yol açmaktadır.

Marka tescil başvurusu, ön araştırmanın ardından TPMK’na yapılır. TPMK başvuru dosyasını şeklen, benzerlik ve marka olma vasıfları açısından inceleyip kabul eder.

Bu aşamanın ardından markalar bülteninde ilgili markayı 3. Şahısların itirazına açar. İtiraz süresi 2 aydır. Herhangi bir itiraz gelmediği taktirde, belge düzenleme harcı yatırılarak TPMK tarafından yürütülen tescil süreci tamamlanmış olur.

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Beylikdüzü Patenthttps://www.gozlempatent.com.tr/beylikduzu-patent.htmlBeylikdüzü patent ofisi olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Beylikdüzü Patent Ofisi

Beylikdüzü Patent Ofisi, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Patent Tescil başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Patent Başvurusu Öncesi Yapılması Gerekenler

Başvuru yapmadan öncelikle başvuru konusu bir buluş olup olmadığının sorgulanması gerekmektedir. Buluş niteliği taşımayan konular şöyledir,

 • Matematiksel metodlar, teoriler, keşifler buluş konusu değildir.
 • Zihinsel, ticari ve oyunla ilgili planlar ve kurallar (mesela bir dil öğrenme yöntemi, bir iş planı)
 • Edebi eserler, sanatsal eserler ve bilgisayar yazılımları
 • Teknik yönü olmayan bir bilginin derlenmesi ve sunulması
 • İnsanların ve hayvanların vücutlarına uygulanacak tedavi usulleri ve yöntemleri. Tüm bu kapsamdaki konular buluş kapsamında değerlendirilmez ancak yazılımlara patent verilemezken yazılımla çalışan bir cihaza patent verilebilir

Buluş Patent Olarak mı Faydalı Model Olarak mı Tercih Edilmeli?

Başvuru yapmadan Patent ve Faydalı Model hakkında bilgi edinmeniz yararlı olacaktır. İki kavram için Patent Nedir? Yazımıza bakınız

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Beyoğlu Patenthttps://www.gozlempatent.com.tr/beyoglu-patent.htmlBeyoğlu patent ofisi olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Beyoğlu Patent Ofisi

Beyoğlu Patent Ofisi, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Patent Tescil başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Patent Başvurusu Öncesi Yapılması Gerekenler

Başvuru yapmadan öncelikle başvuru konusu bir buluş olup olmadığının sorgulanması gerekmektedir. Buluş niteliği taşımayan konular şöyledir,

 • Matematiksel metodlar, teoriler, keşifler buluş konusu değildir.
 • Zihinsel, ticari ve oyunla ilgili planlar ve kurallar (mesela bir dil öğrenme yöntemi, bir iş planı)
 • Edebi eserler, sanatsal eserler ve bilgisayar yazılımları
 • Teknik yönü olmayan bir bilginin derlenmesi ve sunulması
 • İnsanların ve hayvanların vücutlarına uygulanacak tedavi usulleri ve yöntemleri. Tüm bu kapsamdaki konular buluş kapsamında değerlendirilmez ancak yazılımlara patent verilemezken yazılımla çalışan bir cihaza patent verilebilir

Buluş Patent Olarak mı Faydalı Model Olarak mı Tercih Edilmeli?

Başvuru yapmadan Patent ve Faydalı Model hakkında bilgi edinmeniz yararlı olacaktır. İki kavram için Patent Nedir? Yazımıza bakınız

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Beyoğlu Marka Tescilhttps://www.gozlempatent.com.tr/beyoglu-marka-tescil.htmlBeyoğlu marka tescil firması olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Beyoğlu Marka Tescil

Beyoğlu Marka Tescil, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil ve Marka Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Marka Tescili başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Marka Tescil Süreçleri

Tescili istenen marka için, başvuru yapılmadan önce mutlaka uzman bir vekil tarafından ön araştırma yapılmalıdır. Bu araştırma; marka olabilme kriterleri açısından, daha önce tescille korunan markalarla olası benzerlik açısından ve koruma altına alınmak istenen faaliyet alanlarının (sınıflar) tespiti açısından yapılmalıdır.

Ön araştırma süreçleri tamamlanmadan yapılan bir başvurunun direkt Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından reddedilmesi ya da diğer hak sahipleri tarafından yapılacak itirazlarla kolayca reddedilmesi riski vardır. Bu durum başvuru sahibi için para ve zaman kaybına yol açmaktadır.

Marka tescil başvurusu, ön araştırmanın ardından TPMK’na yapılır. TPMK başvuru dosyasını şeklen, benzerlik ve marka olma vasıfları açısından inceleyip kabul eder.

Bu aşamanın ardından markalar bülteninde ilgili markayı 3. Şahısların itirazına açar. İtiraz süresi 2 aydır. Herhangi bir itiraz gelmediği taktirde, belge düzenleme harcı yatırılarak TPMK tarafından yürütülen tescil süreci tamamlanmış olur.

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Büyükçekmece Marka Tescilhttps://www.gozlempatent.com.tr/buyukcekmece-marka-tescil.htmlBüyükçekmece marka tescil firması olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Büyükçekmece Marka Tescil

Büyükçekmece Marka Tescil, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil ve Marka Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Marka Tescili başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Marka Tescil Süreçleri

Tescili istenen marka için, başvuru yapılmadan önce mutlaka uzman bir vekil tarafından ön araştırma yapılmalıdır. Bu araştırma; marka olabilme kriterleri açısından, daha önce tescille korunan markalarla olası benzerlik açısından ve koruma altına alınmak istenen faaliyet alanlarının (sınıflar) tespiti açısından yapılmalıdır.

Ön araştırma süreçleri tamamlanmadan yapılan bir başvurunun direkt Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından reddedilmesi ya da diğer hak sahipleri tarafından yapılacak itirazlarla kolayca reddedilmesi riski vardır. Bu durum başvuru sahibi için para ve zaman kaybına yol açmaktadır.

Marka tescil başvurusu, ön araştırmanın ardından TPMK’na yapılır. TPMK başvuru dosyasını şeklen, benzerlik ve marka olma vasıfları açısından inceleyip kabul eder.

Bu aşamanın ardından markalar bülteninde ilgili markayı 3. Şahısların itirazına açar. İtiraz süresi 2 aydır. Herhangi bir itiraz gelmediği taktirde, belge düzenleme harcı yatırılarak TPMK tarafından yürütülen tescil süreci tamamlanmış olur.

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Büyükçekmece Patenthttps://www.gozlempatent.com.tr/buyukcekmece-patent.htmlBüyükçekmece patent ofisi olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Büyükçekmece Patent Ofisi

Büyükçekmece Patent Ofisi, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Patent Tescil başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Patent Başvurusu Öncesi Yapılması Gerekenler

Başvuru yapmadan öncelikle başvuru konusu bir buluş olup olmadığının sorgulanması gerekmektedir. Buluş niteliği taşımayan konular şöyledir,

 • Matematiksel metodlar, teoriler, keşifler buluş konusu değildir.
 • Zihinsel, ticari ve oyunla ilgili planlar ve kurallar (mesela bir dil öğrenme yöntemi, bir iş planı)
 • Edebi eserler, sanatsal eserler ve bilgisayar yazılımları
 • Teknik yönü olmayan bir bilginin derlenmesi ve sunulması
 • İnsanların ve hayvanların vücutlarına uygulanacak tedavi usulleri ve yöntemleri. Tüm bu kapsamdaki konular buluş kapsamında değerlendirilmez ancak yazılımlara patent verilemezken yazılımla çalışan bir cihaza patent verilebilir

Buluş Patent Olarak mı Faydalı Model Olarak mı Tercih Edilmeli?

Başvuru yapmadan Patent ve Faydalı Model hakkında bilgi edinmeniz yararlı olacaktır. İki kavram için Patent Nedir? Yazımıza bakınız

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Esenler Marka Tescilhttps://www.gozlempatent.com.tr/esenler-marka-tescil.htmlEsenler marka tescil firması olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Esenler Marka Tescil

Esenler Marka Tescil, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil ve Marka Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Marka Tescili başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Marka Tescil Süreçleri

Tescili istenen marka için, başvuru yapılmadan önce mutlaka uzman bir vekil tarafından ön araştırma yapılmalıdır. Bu araştırma; marka olabilme kriterleri açısından, daha önce tescille korunan markalarla olası benzerlik açısından ve koruma altına alınmak istenen faaliyet alanlarının (sınıflar) tespiti açısından yapılmalıdır.

Ön araştırma süreçleri tamamlanmadan yapılan bir başvurunun direkt Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından reddedilmesi ya da diğer hak sahipleri tarafından yapılacak itirazlarla kolayca reddedilmesi riski vardır. Bu durum başvuru sahibi için para ve zaman kaybına yol açmaktadır.

Marka tescil başvurusu, ön araştırmanın ardından TPMK’na yapılır. TPMK başvuru dosyasını şeklen, benzerlik ve marka olma vasıfları açısından inceleyip kabul eder.

Bu aşamanın ardından markalar bülteninde ilgili markayı 3. Şahısların itirazına açar. İtiraz süresi 2 aydır. Herhangi bir itiraz gelmediği taktirde, belge düzenleme harcı yatırılarak TPMK tarafından yürütülen tescil süreci tamamlanmış olur.

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Esenler Patenthttps://www.gozlempatent.com.tr/esenler-patent.htmlEsenler patent ofisi olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Esenler Patent Ofisi

Esenler Patent Ofisi, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Patent Tescil başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Patent Başvurusu Öncesi Yapılması Gerekenler

Başvuru yapmadan öncelikle başvuru konusu bir buluş olup olmadığının sorgulanması gerekmektedir. Buluş niteliği taşımayan konular şöyledir,

 • Matematiksel metodlar, teoriler, keşifler buluş konusu değildir.
 • Zihinsel, ticari ve oyunla ilgili planlar ve kurallar (mesela bir dil öğrenme yöntemi, bir iş planı)
 • Edebi eserler, sanatsal eserler ve bilgisayar yazılımları
 • Teknik yönü olmayan bir bilginin derlenmesi ve sunulması
 • İnsanların ve hayvanların vücutlarına uygulanacak tedavi usulleri ve yöntemleri. Tüm bu kapsamdaki konular buluş kapsamında değerlendirilmez ancak yazılımlara patent verilemezken yazılımla çalışan bir cihaza patent verilebilir

Buluş Patent Olarak mı Faydalı Model Olarak mı Tercih Edilmeli?

Başvuru yapmadan Patent ve Faydalı Model hakkında bilgi edinmeniz yararlı olacaktır. İki kavram için Patent Nedir? Yazımıza bakınız

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Esenyurt Marka Tescilhttps://www.gozlempatent.com.tr/esenyurt-marka-tescil.htmlEsenyurt marka tescil firması olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Esenyurt Marka Tescil

Esenyurt Marka Tescil, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil ve Marka Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Marka Tescili başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Marka Tescil Süreçleri

Tescili istenen marka için, başvuru yapılmadan önce mutlaka uzman bir vekil tarafından ön araştırma yapılmalıdır. Bu araştırma; marka olabilme kriterleri açısından, daha önce tescille korunan markalarla olası benzerlik açısından ve koruma altına alınmak istenen faaliyet alanlarının (sınıflar) tespiti açısından yapılmalıdır.

Ön araştırma süreçleri tamamlanmadan yapılan bir başvurunun direkt Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından reddedilmesi ya da diğer hak sahipleri tarafından yapılacak itirazlarla kolayca reddedilmesi riski vardır. Bu durum başvuru sahibi için para ve zaman kaybına yol açmaktadır.

Marka tescil başvurusu, ön araştırmanın ardından TPMK’na yapılır. TPMK başvuru dosyasını şeklen, benzerlik ve marka olma vasıfları açısından inceleyip kabul eder.

Bu aşamanın ardından markalar bülteninde ilgili markayı 3. Şahısların itirazına açar. İtiraz süresi 2 aydır. Herhangi bir itiraz gelmediği taktirde, belge düzenleme harcı yatırılarak TPMK tarafından yürütülen tescil süreci tamamlanmış olur.

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Esenyurt Patenthttps://www.gozlempatent.com.tr/esenyurt-patent.htmlEsenyurt patent ofisi olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Esenyurt Patent Ofisi

Esenyurt Patent Ofisi, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Patent Tescil başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Patent Başvurusu Öncesi Yapılması Gerekenler

Başvuru yapmadan öncelikle başvuru konusu bir buluş olup olmadığının sorgulanması gerekmektedir. Buluş niteliği taşımayan konular şöyledir,

 • Matematiksel metodlar, teoriler, keşifler buluş konusu değildir.
 • Zihinsel, ticari ve oyunla ilgili planlar ve kurallar (mesela bir dil öğrenme yöntemi, bir iş planı)
 • Edebi eserler, sanatsal eserler ve bilgisayar yazılımları
 • Teknik yönü olmayan bir bilginin derlenmesi ve sunulması
 • İnsanların ve hayvanların vücutlarına uygulanacak tedavi usulleri ve yöntemleri. Tüm bu kapsamdaki konular buluş kapsamında değerlendirilmez ancak yazılımlara patent verilemezken yazılımla çalışan bir cihaza patent verilebilir

Buluş Patent Olarak mı Faydalı Model Olarak mı Tercih Edilmeli?

Başvuru yapmadan Patent ve Faydalı Model hakkında bilgi edinmeniz yararlı olacaktır. İki kavram için Patent Nedir? Yazımıza bakınız

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Eyüp Patenthttps://www.gozlempatent.com.tr/eyup-patent.htmlEyüp patent ofisi olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Eyüp Patent Ofisi

Eyüp Patent Ofisi, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Patent Tescil başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Patent Başvurusu Öncesi Yapılması Gerekenler

Başvuru yapmadan öncelikle başvuru konusu bir buluş olup olmadığının sorgulanması gerekmektedir. Buluş niteliği taşımayan konular şöyledir,

 • Matematiksel metodlar, teoriler, keşifler buluş konusu değildir.
 • Zihinsel, ticari ve oyunla ilgili planlar ve kurallar (mesela bir dil öğrenme yöntemi, bir iş planı)
 • Edebi eserler, sanatsal eserler ve bilgisayar yazılımları
 • Teknik yönü olmayan bir bilginin derlenmesi ve sunulması
 • İnsanların ve hayvanların vücutlarına uygulanacak tedavi usulleri ve yöntemleri. Tüm bu kapsamdaki konular buluş kapsamında değerlendirilmez ancak yazılımlara patent verilemezken yazılımla çalışan bir cihaza patent verilebilir

Buluş Patent Olarak mı Faydalı Model Olarak mı Tercih Edilmeli?

Başvuru yapmadan Patent ve Faydalı Model hakkında bilgi edinmeniz yararlı olacaktır. İki kavram için Patent Nedir? Yazımıza bakınız

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Eyüp Marka Tescilhttps://www.gozlempatent.com.tr/eyup-marka-tescil.htmlEyüp marka tescil firması olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Eyüp Marka Tescil

Eyüp Marka Tescil, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil ve Marka Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Marka Tescili başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Marka Tescil Süreçleri

Tescili istenen marka için, başvuru yapılmadan önce mutlaka uzman bir vekil tarafından ön araştırma yapılmalıdır. Bu araştırma; marka olabilme kriterleri açısından, daha önce tescille korunan markalarla olası benzerlik açısından ve koruma altına alınmak istenen faaliyet alanlarının (sınıflar) tespiti açısından yapılmalıdır.

Ön araştırma süreçleri tamamlanmadan yapılan bir başvurunun direkt Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından reddedilmesi ya da diğer hak sahipleri tarafından yapılacak itirazlarla kolayca reddedilmesi riski vardır. Bu durum başvuru sahibi için para ve zaman kaybına yol açmaktadır.

Marka tescil başvurusu, ön araştırmanın ardından TPMK’na yapılır. TPMK başvuru dosyasını şeklen, benzerlik ve marka olma vasıfları açısından inceleyip kabul eder.

Bu aşamanın ardından markalar bülteninde ilgili markayı 3. Şahısların itirazına açar. İtiraz süresi 2 aydır. Herhangi bir itiraz gelmediği taktirde, belge düzenleme harcı yatırılarak TPMK tarafından yürütülen tescil süreci tamamlanmış olur.

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Fatih Patenthttps://www.gozlempatent.com.tr/fatih-patent.htmlFatih patent ofisi olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Fatih Patent Ofisi

Fatih Patent Ofisi, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Patent Tescil başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Patent Başvurusu Öncesi Yapılması Gerekenler

Başvuru yapmadan öncelikle başvuru konusu bir buluş olup olmadığının sorgulanması gerekmektedir. Buluş niteliği taşımayan konular şöyledir,

 • Matematiksel metodlar, teoriler, keşifler buluş konusu değildir.
 • Zihinsel, ticari ve oyunla ilgili planlar ve kurallar (mesela bir dil öğrenme yöntemi, bir iş planı)
 • Edebi eserler, sanatsal eserler ve bilgisayar yazılımları
 • Teknik yönü olmayan bir bilginin derlenmesi ve sunulması
 • İnsanların ve hayvanların vücutlarına uygulanacak tedavi usulleri ve yöntemleri. Tüm bu kapsamdaki konular buluş kapsamında değerlendirilmez ancak yazılımlara patent verilemezken yazılımla çalışan bir cihaza patent verilebilir

Buluş Patent Olarak mı Faydalı Model Olarak mı Tercih Edilmeli?

Başvuru yapmadan Patent ve Faydalı Model hakkında bilgi edinmeniz yararlı olacaktır. İki kavram için Patent Nedir? Yazımıza bakınız

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Fatih Marka Tescilhttps://www.gozlempatent.com.tr/fatih-marka-tescil.htmlFatih marka tescil firması olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Fatih Marka Tescil

Fatih Marka Tescil, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil ve Marka Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Marka Tescili başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Marka Tescil Süreçleri

Tescili istenen marka için, başvuru yapılmadan önce mutlaka uzman bir vekil tarafından ön araştırma yapılmalıdır. Bu araştırma; marka olabilme kriterleri açısından, daha önce tescille korunan markalarla olası benzerlik açısından ve koruma altına alınmak istenen faaliyet alanlarının (sınıflar) tespiti açısından yapılmalıdır.

Ön araştırma süreçleri tamamlanmadan yapılan bir başvurunun direkt Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından reddedilmesi ya da diğer hak sahipleri tarafından yapılacak itirazlarla kolayca reddedilmesi riski vardır. Bu durum başvuru sahibi için para ve zaman kaybına yol açmaktadır.

Marka tescil başvurusu, ön araştırmanın ardından TPMK’na yapılır. TPMK başvuru dosyasını şeklen, benzerlik ve marka olma vasıfları açısından inceleyip kabul eder.

Bu aşamanın ardından markalar bülteninde ilgili markayı 3. Şahısların itirazına açar. İtiraz süresi 2 aydır. Herhangi bir itiraz gelmediği taktirde, belge düzenleme harcı yatırılarak TPMK tarafından yürütülen tescil süreci tamamlanmış olur.

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Güngören Marka Tescilhttps://www.gozlempatent.com.tr/gungoren-marka-tescil.htmlGüngören marka tescil firması olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Güngören Marka Tescil

Güngören Marka Tescil, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil ve Marka Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Marka Tescili başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Marka Tescil Süreçleri

Tescili istenen marka için, başvuru yapılmadan önce mutlaka uzman bir vekil tarafından ön araştırma yapılmalıdır. Bu araştırma; marka olabilme kriterleri açısından, daha önce tescille korunan markalarla olası benzerlik açısından ve koruma altına alınmak istenen faaliyet alanlarının (sınıflar) tespiti açısından yapılmalıdır.

Ön araştırma süreçleri tamamlanmadan yapılan bir başvurunun direkt Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından reddedilmesi ya da diğer hak sahipleri tarafından yapılacak itirazlarla kolayca reddedilmesi riski vardır. Bu durum başvuru sahibi için para ve zaman kaybına yol açmaktadır.

Marka tescil başvurusu, ön araştırmanın ardından TPMK’na yapılır. TPMK başvuru dosyasını şeklen, benzerlik ve marka olma vasıfları açısından inceleyip kabul eder.

Bu aşamanın ardından markalar bülteninde ilgili markayı 3. Şahısların itirazına açar. İtiraz süresi 2 aydır. Herhangi bir itiraz gelmediği taktirde, belge düzenleme harcı yatırılarak TPMK tarafından yürütülen tescil süreci tamamlanmış olur.

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Güngören Patenthttps://www.gozlempatent.com.tr/gungoren-patent.htmlGüngören patent ofisi olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Güngören Patent Ofisi

Güngören Patent Ofisi, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Patent Tescil başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Patent Başvurusu Öncesi Yapılması Gerekenler

Başvuru yapmadan öncelikle başvuru konusu bir buluş olup olmadığının sorgulanması gerekmektedir. Buluş niteliği taşımayan konular şöyledir,

 • Matematiksel metodlar, teoriler, keşifler buluş konusu değildir.
 • Zihinsel, ticari ve oyunla ilgili planlar ve kurallar (mesela bir dil öğrenme yöntemi, bir iş planı)
 • Edebi eserler, sanatsal eserler ve bilgisayar yazılımları
 • Teknik yönü olmayan bir bilginin derlenmesi ve sunulması
 • İnsanların ve hayvanların vücutlarına uygulanacak tedavi usulleri ve yöntemleri. Tüm bu kapsamdaki konular buluş kapsamında değerlendirilmez ancak yazılımlara patent verilemezken yazılımla çalışan bir cihaza patent verilebilir

Buluş Patent Olarak mı Faydalı Model Olarak mı Tercih Edilmeli?

Başvuru yapmadan Patent ve Faydalı Model hakkında bilgi edinmeniz yararlı olacaktır. İki kavram için Patent Nedir? Yazımıza bakınız

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Küçükçekmece Patenthttps://www.gozlempatent.com.tr/kucukcekmece-patent.htmlKüçükçekmece patent ofisi olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Küçükçekmece Patent Ofisi

Küçükçekmece Patent Ofisi, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Patent Tescil başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Patent Başvurusu Öncesi Yapılması Gerekenler

Başvuru yapmadan öncelikle başvuru konusu bir buluş olup olmadığının sorgulanması gerekmektedir. Buluş niteliği taşımayan konular şöyledir,

 • Matematiksel metodlar, teoriler, keşifler buluş konusu değildir.
 • Zihinsel, ticari ve oyunla ilgili planlar ve kurallar (mesela bir dil öğrenme yöntemi, bir iş planı)
 • Edebi eserler, sanatsal eserler ve bilgisayar yazılımları
 • Teknik yönü olmayan bir bilginin derlenmesi ve sunulması
 • İnsanların ve hayvanların vücutlarına uygulanacak tedavi usulleri ve yöntemleri. Tüm bu kapsamdaki konular buluş kapsamında değerlendirilmez ancak yazılımlara patent verilemezken yazılımla çalışan bir cihaza patent verilebilir

Buluş Patent Olarak mı Faydalı Model Olarak mı Tercih Edilmeli?

Başvuru yapmadan Patent ve Faydalı Model hakkında bilgi edinmeniz yararlı olacaktır. İki kavram için Patent Nedir? Yazımıza bakınız

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Küçükçekmece Marka Tescilhttps://www.gozlempatent.com.tr/kucukcekmece-marka-tescil.htmlKüçükçekmece marka tescil firması olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Küçükçekmece Marka Tescil

Küçükçekmece Marka Tescil, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil ve Marka Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Marka Tescili başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Marka Tescil Süreçleri

Tescili istenen marka için, başvuru yapılmadan önce mutlaka uzman bir vekil tarafından ön araştırma yapılmalıdır. Bu araştırma; marka olabilme kriterleri açısından, daha önce tescille korunan markalarla olası benzerlik açısından ve koruma altına alınmak istenen faaliyet alanlarının (sınıflar) tespiti açısından yapılmalıdır.

Ön araştırma süreçleri tamamlanmadan yapılan bir başvurunun direkt Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından reddedilmesi ya da diğer hak sahipleri tarafından yapılacak itirazlarla kolayca reddedilmesi riski vardır. Bu durum başvuru sahibi için para ve zaman kaybına yol açmaktadır.

Marka tescil başvurusu, ön araştırmanın ardından TPMK’na yapılır. TPMK başvuru dosyasını şeklen, benzerlik ve marka olma vasıfları açısından inceleyip kabul eder.

Bu aşamanın ardından markalar bülteninde ilgili markayı 3. Şahısların itirazına açar. İtiraz süresi 2 aydır. Herhangi bir itiraz gelmediği taktirde, belge düzenleme harcı yatırılarak TPMK tarafından yürütülen tescil süreci tamamlanmış olur.

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Şişli Patenthttps://www.gozlempatent.com.tr/sisli-patent.htmlŞişli patent ofisi olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Şişli Patent Ofisi

Şişli Patent Ofisi, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Patent Tescil başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Patent Başvurusu Öncesi Yapılması Gerekenler

Başvuru yapmadan öncelikle başvuru konusu bir buluş olup olmadığının sorgulanması gerekmektedir. Buluş niteliği taşımayan konular şöyledir,

 • Matematiksel metodlar, teoriler, keşifler buluş konusu değildir.
 • Zihinsel, ticari ve oyunla ilgili planlar ve kurallar (mesela bir dil öğrenme yöntemi, bir iş planı)
 • Edebi eserler, sanatsal eserler ve bilgisayar yazılımları
 • Teknik yönü olmayan bir bilginin derlenmesi ve sunulması
 • İnsanların ve hayvanların vücutlarına uygulanacak tedavi usulleri ve yöntemleri. Tüm bu kapsamdaki konular buluş kapsamında değerlendirilmez ancak yazılımlara patent verilemezken yazılımla çalışan bir cihaza patent verilebilir

Buluş Patent Olarak mı Faydalı Model Olarak mı Tercih Edilmeli?

Başvuru yapmadan Patent ve Faydalı Model hakkında bilgi edinmeniz yararlı olacaktır. İki kavram için Patent Nedir? Yazımıza bakınız

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Şişli Marka Tescilhttps://www.gozlempatent.com.tr/sisli-marka-tescil.htmlŞişli marka tescil firması olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Şişli Marka Tescil

Şişli Marka Tescil, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil ve Marka Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Marka Tescili başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Marka Tescil Süreçleri

Tescili istenen marka için, başvuru yapılmadan önce mutlaka uzman bir vekil tarafından ön araştırma yapılmalıdır. Bu araştırma; marka olabilme kriterleri açısından, daha önce tescille korunan markalarla olası benzerlik açısından ve koruma altına alınmak istenen faaliyet alanlarının (sınıflar) tespiti açısından yapılmalıdır.

Ön araştırma süreçleri tamamlanmadan yapılan bir başvurunun direkt Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından reddedilmesi ya da diğer hak sahipleri tarafından yapılacak itirazlarla kolayca reddedilmesi riski vardır. Bu durum başvuru sahibi için para ve zaman kaybına yol açmaktadır.

Marka tescil başvurusu, ön araştırmanın ardından TPMK’na yapılır. TPMK başvuru dosyasını şeklen, benzerlik ve marka olma vasıfları açısından inceleyip kabul eder.

Bu aşamanın ardından markalar bülteninde ilgili markayı 3. Şahısların itirazına açar. İtiraz süresi 2 aydır. Herhangi bir itiraz gelmediği taktirde, belge düzenleme harcı yatırılarak TPMK tarafından yürütülen tescil süreci tamamlanmış olur.

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Zeytinburnu Marka Tescilhttps://www.gozlempatent.com.tr/zeytinburnu-marka-tescil.htmlZeytinburnu marka tescil firması olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Zeytinburnu Marka Tescil

Zeytinburnu Marka Tescil, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil ve Marka Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Marka Tescili başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Marka Tescil Süreçleri

Tescili istenen marka için, başvuru yapılmadan önce mutlaka uzman bir vekil tarafından ön araştırma yapılmalıdır. Bu araştırma; marka olabilme kriterleri açısından, daha önce tescille korunan markalarla olası benzerlik açısından ve koruma altına alınmak istenen faaliyet alanlarının (sınıflar) tespiti açısından yapılmalıdır.

Ön araştırma süreçleri tamamlanmadan yapılan bir başvurunun direkt Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından reddedilmesi ya da diğer hak sahipleri tarafından yapılacak itirazlarla kolayca reddedilmesi riski vardır. Bu durum başvuru sahibi için para ve zaman kaybına yol açmaktadır.

Marka tescil başvurusu, ön araştırmanın ardından TPMK’na yapılır. TPMK başvuru dosyasını şeklen, benzerlik ve marka olma vasıfları açısından inceleyip kabul eder.

Bu aşamanın ardından markalar bülteninde ilgili markayı 3. Şahısların itirazına açar. İtiraz süresi 2 aydır. Herhangi bir itiraz gelmediği taktirde, belge düzenleme harcı yatırılarak TPMK tarafından yürütülen tescil süreci tamamlanmış olur.

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>
Zeytinburnu Patenthttps://www.gozlempatent.com.tr/zeytinburnu-patent.htmlZeytinburnu patent ofisi olarak sizlere hizmet vermekteyiz. ...

Zeytinburnu Patent Ofisi

Zeytinburnu Patent Ofisi, alanında 15 yıllık birikim ve tecrübemiz ile Patent Tescil belgelendirme başvurularınız ve hizmet takip işlemlerine talibiz.

Firmamız Bakırköy`de olup çevre bölgelere hızlı ve güvenli tescil imkanı sunuyoruz. İsterseniz bizi ziyaret edebilir veya biz sizi alanında uzman ekibimiz ile ziyaret edebiliriz. Patent Tescil başvuru süreci ile ilgili olarak dilediğiniz zaman arayabilir veya firmamıza gelebilirsiniz.

Patent Başvurusu Öncesi Yapılması Gerekenler

Başvuru yapmadan öncelikle başvuru konusu bir buluş olup olmadığının sorgulanması gerekmektedir. Buluş niteliği taşımayan konular şöyledir,

 • Matematiksel metodlar, teoriler, keşifler buluş konusu değildir.
 • Zihinsel, ticari ve oyunla ilgili planlar ve kurallar (mesela bir dil öğrenme yöntemi, bir iş planı)
 • Edebi eserler, sanatsal eserler ve bilgisayar yazılımları
 • Teknik yönü olmayan bir bilginin derlenmesi ve sunulması
 • İnsanların ve hayvanların vücutlarına uygulanacak tedavi usulleri ve yöntemleri. Tüm bu kapsamdaki konular buluş kapsamında değerlendirilmez ancak yazılımlara patent verilemezken yazılımla çalışan bir cihaza patent verilebilir

Buluş Patent Olarak mı Faydalı Model Olarak mı Tercih Edilmeli?

Başvuru yapmadan Patent ve Faydalı Model hakkında bilgi edinmeniz yararlı olacaktır. İki kavram için Patent Nedir? Yazımıza bakınız

İletişim : (0212) 542 64 55 - (0555) 550 00 05

Bizi arayın işlemlerinizi en hızlı şekilde yapalım.

]]>