Şuan burdasınız: Faydalı Model Nedir ?
Faydalı Model Tescili Nedir ?

Dünya Üzerinde varolan ve sanayiye uygulanabilen materyaller üzerinde yapılan arge çalışmaları sonucu ortaya çıkan ve başvurulduğu ülke içerisinde koruma hakkı sağlayan tescil belgesine de FAYDALI MODEL denir.
Faydalı Model Tescili'nin koruma süresi yıllık harçlarının yatırılması ön koşulu ile başvurulduğu ülke içerisinde 10 yıldır.

F. Model Belgesi ile Korunamayacak Konular Nelerdir ?

Patent verilemeyecek konular ve buluşların yanı sıra usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında da faydalı model belgesi verilmez.Faydalı Model başvurularının istemlerinin usulleri tarif etmesi durumunda, başvurunun istemlerle ilgili kısımlarının çıkartılarak yeniden düzenlenmesi, ya da başvurunun usulü kapsayacak şekilde devamı isteniliyorsa, patent başvurusuna dönüştürülmesinin talep edilmesi beklenir.

Aşağıdaki istemler usul içeren istem tipine örnek olarak verilmiştir.Bu istemler buluşun yapılmasını tarif eden usulleri anlattığı için Faydalı Model Belgesi koruması alamazlar.
"Çeşitli ebatlardaki ahşap parçaların kenarlarının ve yüzeylerinin kaplanmasına ilişkin buluş olup özelliği; jelkotun döküm yolu ile yüzeyi ve kenarı kaplanacak olan malzemeye uygulanmış olmasıdır.İstem 1'de bahsedilen buluş olup özelliği; jelkota istenilen rengin katılarak, kaplanan yüzeyde istenilen rengin elde edilebiliyor olmasıdır." (Örnektir.)