Şuan burdasınız: Gerekli Evraklar

Marka Tescil Başvurusu

Şahıs Başvurusu
 • Marka
 • Kullanılacak logo (JPEG formatında) yada yazı karakteri örneği
 • Vekaletname (Noter onaysız)
 • Başvuru sahibi kimlik fotokopisi
 • Başvuru harcının yatırıldığını gösteren dekont aslı.

Firma Başvurusu
 • Marka
 • Kullanılacak logo (JPEG formatında) yada yazı karakteri örneği
 • Vekaletname (Noter onaysız)
 • Firma yetkilisinin imza sirküsü (fotokopi)
 • Vergi levhası (fotokopi)
 • Başvuru harcının yatırıldığını gösteren dekont aslı.

Marka Yenileme

 • Marka Tescil Belgesi aslı. (Yok ise dosya numarası ve dilekçe)
 • Yenileme harcının yatırıldığını gösteren dekont aslı
 • Vekaletname (Noter onaysız)

Marka Devir

 • Marka Tescil Belgesi aslı
 • Noter onaylı devir sözleşmesi
 • Vekaletname (Noter onaysız)
 • Devir harcının yatırıldığını gösteren dekont aslı