Şuan burdasınız: Marka İtiraz
Enstitü Kararına İtiraz

Enstitü tarafından alınan kararlardan zarar gören kişiler, kararlara karşı Enstitü nezdinde itiraz edebilir. İtiraz, kararın bildiriminden sonraki iki ay içerisinde yazılı olarak Enstitü'ye yapılır. Bu süre içinde gerekçelerin verilmemesi halinde itiraz yapılmamış sayılır.
İtiraz vekil aracılığıyla yapılıyor ise,vekilin Enstitü vekil siciline kayıtlı vekillerden olması zorunludur.


Gerekli Evraklar

  • İtiraz sahibinin itiraz gerekçesi olarak göstereceği dosyalar
  • Enstitü Kararına İtiraz dilekçesi
  • Vekaletname (Noter onaysız)
  • Enstitü Kararına İtiraz harcının ödendiğine dair Banka Dekontu (Aslı)

Bülten İtirazı
Tescil sürecinde Türk Patent Enstitüsü'nün yapmış olduğu araştırma sonucunda markaya Yayın veya Kısmi yayın kararı çıkmış ise Yayın (Bülten) süreci içerisinde diğer 3. şahıslar tarafından marka ile ilgili görüşler belirtilerek markanın Kısmi Red'di yada Tam Red'di istenebilir.Yayın (Bülten) süresi 3 ay olup bu süre içerisinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacak ve marka Türk Patent Enstitüsü'nün vermiş olduğu mal ve hizmetler için belge düzenleme harcının başvuru sahibi tarafından Enstitü'ye iletilmesi ön koşuluyla tescil olacaktır.

Gerekli Evraklar

  • İtiraz sahibinin itiraz gerekçesi olarak göstereceği dosyalar
  • Enstitü Kararına İtiraz dilekçesi
  • Vekaletname (Noter onaysız)
  • Bülten İtirazı harcının ödendiğine dair Banka Dekontu (Aslı)