Şuan burdasınız: Marka Tescili Nedir ?
Marka Tescili Nedir ?

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her turlu işaretleri içerir. (556 sy. Kararname Madde 5)
Marka tescili, kullandığınız ismi sektörünüz içerisinde 10 yıl boyunca koruma altına alarak rakiplerinizden farklı ve önde olmanızı sağlar. Ayrıca her 10 yılda bir gerekli resmi harçların ödenmesi ile de markanızın koruma süresini uzatabilirsiniz.

UNUTMAYIN !
Ticaret odalarına yapılan başvurular Marka Tescili kapsamına girmemektedir. Marka Tescilini gerçekleştirmeniz için Türkiye'de ki tek resmi kuruluş olan Türk Patent Enstitüsü'ne başvuru gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Türk Patent Enstitüsü'nce tescil edilmemiş olarak kullanıdığınız markanız yasal olarak size ait değildir.