Şuan burdasınız: Patent / Faydalı Model Dosya Hazırlığı
Başvuruların Hazırlanışı

Patent / Faydalı Model tescil işlemleri de diğer tescil işlemleri gibi Türk Patent Enstitüsü'ne sunulan dilekçe ve ek evraklarla gerçekleştirilir. Özellikle Marka Tescil Başvurusundan farklı olarak Patent / Faydalı Model başvurularında koruma altına alınmak istenen ürün ile ilgili tarifname ve teknik çizimler hazırlanır.

Dosya Hazırlık Aşamaları
Dilekçe : Türk Patent Enstitüsü'nün başvurular ile ilgili hazırlamış olduğu standart formlardır. Başvurular bu formların bilgisayar ortamında doldurularak Türk Patent Enstitüsü'ne ulaştırılmasıyla gerçekleşir.
Tarifname : Tarifname metni, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından, buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık ve ayrıntılı olarak yazılır. Patent konusu olan buluşun tüm özellikleri hiçbir şey gizlenmeden eksiksiz olarak açıklanır.
İstemler : İstemler buluşun patentle korunması istenilen unsurlarını tanımlar. İstemlerin dayanağı tarifnamedir. İstemler tarifnamede tanımlanan buluşun kapsamını aşamaz.
Özet : Özet, başında buluşun başlığını içerir.Özet sadece teknik bilgi verme amacına hizmet eder. Başka bir amaç için, özellikle de istenilen korumanın kapsamının yorumu için kullanılamaz. Özet; korumanın alanının belirlenmesinde ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz.
Resimler : Bu bölümde kullanılan resim kelimesi "teknik resim" anlamına gelmektedir. Ürünün fotoğrafları resim olarak verilmez.