Şuan burdasınız: Tasarım Tescili Dosyanın Hazırlanması
Dosya Hazırlığı

Endüstriyel tasarım tescil işlemleri de diğer tescil işlemleri gibi Türk Patent Enstitüsü'ne sunulan dilekçe ve ek evraklarla gerçekleştirilir. Özellikle Marka Tescil Başvurusundan farklı olarak Endüstriyel Tasarım Tescil başvurularında ürünün koruma altına alınmak istenen şekli yönlerinin tarifname ve çizimler ile açıklanması gerekmektedir.

Dilekçe: Türk Patent Enstitüsü'nün başvurular ile ilgili hazırlamış olduğu standart formlardır. Başvurular bu formların bilgisayar ortamında doldurularak Türk Patent Enstitüsü'ne ulaştırılmasıyla gerçekleşir.

Tarifname: Tarifname, tasarım veya tasarımın uygulandığı ürünün görsel özelliklerinin ifade edildiği yazılı metindir. Tarifname sayfasında tasarım ve görünüm numaralandırılmış şekilde belirtilir.

Görsel Anlatım: Görsel anlatım, tasarımın tüm belirgin özelliklerini yansıtan ve yayım yolu ile çoğaltılmaya elverişli, resim, çizim, grafik, fotoğraf veya benzeri bir biçimde hazırlanmış tasarımın veya tasarımın uygulandığı ürünün görünümüdür

Resimler: Resimler ürünün korunmak istenen şekli özelliklerinin görsel olarak açıklanması.